telemark

 1. RapidRob
 2. johnonetrillion
 3. Mister Tee on XC Skis
 4. Idoitmyway
 5. snowgum
 6. Total Whiteout
 7. telenomore
 8. RapidRob
 9. carolynjtrott
 10. Chaeron
 11. JoshFletcher
 12. snowgum
 13. elambers
 14. stridercdh
 15. stridercdh
 16. johnonetrillion
 17. stridercdh
 18. roob
 19. piolet